Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 atžvilgiu neutralus, aplinkai
nekenksmingas vokas – naujas aplinkosaugos požiūris!

Užklausa

Taip pat esate susirūpinę dėl paciento Žemė būklės?

Čia galite išsiųsti savo užklausą Mayer-Kuvert-network grupės įmonėms: info@kuvert-vilnius.lt

 

 

Pasaulinė naujovė